Zelftest

Onderstaande ’test’ geeft een beeld over trauma kenmerken. Er komt geen score uit, maar het geeft je wellicht een concreter beeld als je antwoorden geeft; het kan zijn dat je jezelf herkent in één of meerdere kenmerken, terwijl je je niet bewust bent van een traumatische ervaring en/of traumagerelateerde klachten.

Bij veel klachten en symptomen speelt namelijk onderliggend trauma een rol; er is een sterke relatie tussen trauma in je jeugd en het ontwikkelen van onverklaarbare klachten op latere leeftijd (somatisch onverklaarbare lichamelijke klachten = SOLK of aanhoudende lichamelijke klachten = ALK).

Mochten de antwoorden en/of je inzichten aanleiding zijn om begeleiding te zoeken, dan kun je in ieder geval op onze site zoeken naar een geschikte therapeut en je hulpvraag eens voorleggen.

We bewaren je ingevulde antwoorden niet en maken geen gebruik van cookies.

Deze zelftest is enkel bedoeld als oriëntatie en kan NIET als een medische diagnose worden opgevat.

Terug naar Wat is trauma?