Transform Counselling

Mijn kernactiviteit – naast counselling op alle levensvragen – is traumatherapie met behulp van brainspotting, vanwege de hoopgevende resultaten die cliënten rapporteren na enkele sessies. Eventueel waar nodig, combineer ik dat met oefeningen vanuit de Somatic Experience (SE) van Peter Levine en/of Internal Family Systems (IFS) van Richard Schwartz.

Brainspotting is voortgevloeid uit EMDR: het is een minder belastende, verfijnde, cliënt-vriendelijke, effectieve therapie. Het pakt zowel bewuste als onbewuste blokkades aan waar je last van hebt in je dagelijkse functioneren.

Brainspotting is een laagdrempelige methode voor behandeling van angstaandoeningen, stressgerelateerde, psychosomatische klachten, hechtingsproblematiek en verslavingen.

De therapie werkt rechtstreeks in op diepere hersenstructuren en het lichaam, zonder dat het nodig is om lang over je problemen te praten en/ of (je) ervaringen te analyseren.

Vergoed door zorgverzekering *

Online begeleiding

 • In overleg kunnen sessies online gevoerd worden (traumaverwerking is niet altijd geschikt hiervoor, vandaar).

Doelgroepen

 • Jong volwassenen - 18-25 jaar
 • Volwassenen - 18 jaar en ouder

Specialisme(s)

 • Brainspotting
 • Counselling
 • Geboorte - prenataal trauma
 • Hechtingsproblematiek
 • PTSS (Post Traumatische Stress Stoornis)
 • Rouw en Verlies
 • Trauma therapie

Aangesloten bij Beroepsorganisatie

 • Algemene Beroepsvereniging voor Counselling (ABvC)

Aangesloten bij Klachtencommissie

 • Stichting Complementaire en Alternatieve Gezondheidszorg (S.C.A.G.)
 • Wet kwaliteit klachten en geschillen zorg (Wkkgz)

* Wanneer een therapeut heeft aangegeven, vergoed te worden door een zorgverzekeraar, dan geldt: vergoeding vanuit de aanvullende verzekering, afhankelijk van de polis en zorgverzekeraar. De verantwoordelijkheid voor vergoeding ligt bij de cliënt omdat een therapeut geen inzage heeft in iemands polis.

Heb jij een aanvullende verzekering en wil je weten of psychosociale therapie door jouw zorgverzekeraar wordt vergoed?

Heb jij een aanvullende verzekering en wil je weten of Counselling door jouw zorgverzekeraar wordt vergoed?

Trauma Expertise Centrum - Transform Counselling - Riek Brinksma

Transform Counselling

Riek Brinksma

Banne Buikslootlaan 63B
1034 AA Amsterdam

riekbrinksma@gmail.com
0655177943
www.transform-counselling.nl