Over ons

Dit platform beoogt een andere manier van samenwerken. Belangrijke uitgangspunten zijn  denken in mogelijkheden, open staan voor de vele gewijzigde inzichten rondom trauma, leergierig om de ontwikkelingen rondom trauma te volgen,  open-minded, liefdvol en het allerbelangrijkste is wel: de cliënt staat  centraal. 

De kennis en inzichten omtrent Trauma is aan grote veranderingen onderhevig. Je zou kunnen spreken van een flinke transformatie. Het woord trauma krijgt een steeds groter draagvlak en de inzichten in trauma en het herstel hiervan wijzigen in een ‘razend tempo’.

De lange wachtlijsten die nu in de zorg in Nederland aanwezig zijn, hoeven niet als de zorg op een andere manier georganiseerd wordt. Meer bekendheid over complementaire therapievormen zou een bijdrage leveren aan snellere begeleiding voor mensen met psychisch leed. 

De cliënt staat op bij ons op nummer 1.  

Stichting Trauma Expertise Centrum (TEC)

De stichting heeft tot doel een bijdrage te leveren aan het verkorten van wachtlijsten binnen de GGZ (Geestelijke GezondheidsZorg) en hoopt op de lange termijn met dit aanbod ook de complementaire sector meer zichtbaarheid te geven. 

Stichting Trauma Expertise Centrum is een initiatief dat is opgezet door Chantal van Daatselaar. Chantal heeft reeds een eigen Counsellingspraktijk (van Daatselaar – Praktijk voor Counselling).
Zowel zakelijk als privé liep zij op tegen de lange wachtlijsten bij de verschillende zorginstellingen, wat regelmatig leidde tot frustratie.

De wachtlijsten bij diverse gezondheids- en hulpinstanties zijn lang én er blijkt grote behoefte aan deskundige, professionele begeleiding. De reguliere zorgsector raakt steeds meer oververhit terwijl er binnen de complementaire zorg ‘ruimte’ is. Helaas valt complementaire zorg (nog) niet binnen de basisverzekering en voor veel cliënten speelt geld nu eenmaal ook een rol bij het inzetten van begeleiding. En zo ontstaat er de laatste jaren steeds meer een impasse. We hopen met dit initiatief een bijdrage te leveren om deze schrijnende situatie een halt toe te roepen.
De wachtlijsten hoeven namelijk niet zo lang te zijn, mits er gebruik gemaakt zou worden van ál het potentieel dat Nederland aan therapeuten heeft. Dit is de belangrijkste missie voor de korte termijn. Wanneer de complementaire sector ook in de basis zorgverzekering voor vergoedingen in aanmerking zou komen, zou een cliënt meer autonomie hebben in zijn of haar (hun) eigen herstelproces. Daarvoor is transparantie en inzichtelijkheid van zorgaanbieders geboden. Met dit platform kan de zorgaanbieder zich tevens profileren. De stichting biedt dus zowel de cliënt als de zorgaanbieder voordelen.

Belangrijk bij het ontstaan van dit centrum is het holistische uitgangspunt bij (w)elke vorm dan ook in de zorgverlening. Flexibiliteit is een belangrijke kracht; wanneer je open blijft staan voor nieuwe inzichten, bereid bent nieuwe inzichten te integreren, reflectief kunt zijn voor jezelf en je collega’s kan voorzien van positieve feedback kan dit werk naar een hoger niveau getild worden. Deze open, transparante houding is uiterst belangrijk bij een kwetsbaar thema als trauma. Met dit platform krijgen therapeuten een ‘podium’ zichzelf te introduceren en de mogelijkheid hun krachten te bundelen.

Wanneer dit platform een aanzienlijk netwerk van therapeuten binnen de complementaire sector heeft, kan het (op de langere termijn) als spreekbuis fungeren; richting de reguliere sector, richting zorgverzekeraars etc.

Het Centrum is opgezet vanuit de 4 Systemische principes:
1. de Missie van het bedrijf : het Centum is opgericht om een antwoord te bieden aan de lange wachtlijsten bij alle zorginstellingen. Ieder mens heeft recht op begeleiding en op geluk en daar hoeft geen onnodige tijd over heen te gaan omdat protocollen dit vereisen. Er dient een einde te komen aan de schrijnende situatie van cliënten die therapie en/of begeleiding behoeven en die aan hun lot worden over gelaten, omdat het huidige zorgsysteem geen opvang kan bieden.

2. Voor alle therapeuten die voldoen aan de kwalificaties voor lidmaatschap is er Plek om zich als zorgaanbieder aan te melden. ‘Hoe meer, hoe beter’ is zelfs het motto, want hoe groter het platform; hoe groter de positieve uitwerking kan zijn; hoe meer therapeuten zich aansluiten, hoe meer en sneller cliënten begeleid kunnen worden.

3. Ook het principe met betrekking tot Volgorde wordt geëerd; de stichting heeft niet de intentie clientèle in te pikken of zichzelf als concurrent te profileren; het is bedoeld ter aanvulling. Zorginstellingen die zich nu geen raad weten met de wachtlijsten, kunnen een beroep doen op de kennis die hier in huis is. Het is onze gedachte dat gevolgen door het uitblijven van therapie/begeleiding zwaardere consequenties heeft dan gebruik maken van onze kennis en kunde.

4. Geven en Nemen dient in balans te zijn; het Centrum is als een Stichting in het leven geroepen. Het geld dat wordt betaald aan contributie zal worden geïnvesteerd in de Stichting om zo een steeds groter platform te ontwikkelen.
Cliënten kunnen zoeken naar een therapeut /zorgaanbieder in hun regio of op basis van expertise. Er kan direct ‘1-op-1’ contact worden gelegd.

Het contact tussen cliënt en zorgaanbieder gaat dus buiten de stichting om en vandaar dat de stichting ook niet aansprakelijk kan worden gesteld voor de (inhoud) van de zorg en de daarmee gemoeid zijnde kosten. Daarvoor geldt het cont(r)act tussen cliënt en de zorgaanbieder. 

Het Trauma Expertise Centrum wil een positieve bijdrage leveren aan de zorg. Met dit platform worden hopelijk de wachtlijsten aanzienlijk korter. Bovendien hopen we met dit platform een bijdrage te leveren aan kwalitatief goede zorg.

De cliënt staat centraal bij ons; dat betekent dat we je niet van het kastje naar de muur sturen en ook dat we ons best doen je zo snel mogelijk van goede zorg te voorzien.

We werken transparant en stellen hoge kwaliteitseisen aan de therapeuten die zich aanmelden. Zo moeten ze lid zijn van een beroepsvereniging en een klachtencommissie en expertise hebben op het gebied van trauma (in opleiding en werkervaring).
Hoewel het Trauma Expertise Centrum de nodige zorgvuldigheid betracht bij het vermelden van de zorgaanbieders op deze website, draagt zij geen verantwoordelijkheid met betrekking tot de door de zorgaanbieders opgegeven expertise en overige informatie. De zorgaanbieders zijn daarvoor zelf verantwoordelijk. Indien je van mening bent dat informatie van de zorgaanbieders onjuist of onvolledig is, wordt je verzocht dit te melden aan het Trauma Expertise Centrum. 

Het platform dient als hulpmiddel en is geen beroepsorganisatie en beschikt ook niet over een klachtencommissie. Mocht er onverhoopt een klacht ontstaan over de dienstverlening o.i.d. dan valt dit onder de individuele verantwoordelijkheid van de therapeut in kwestie. Het Trauma Expertise Centrum draagt hier niet de verantwoording voor. Uiteraard zal wel opnieuw bekeken worden of lidmaatschap tot dit platform nog acceptabel is.

Iedere therapeut die zich aangesloten heeft bij het Trauma Expertise Centrum blijft dus verantwoordelijk voor het traject dat het aangaat met een potentiële cliënt (zie hiervoor ook onze Algemene Voorwaarden).


Dit platform is bedoeld voor cliënten die begeleiding, coaching of therapie zoeken. In de huidige reguliere zorg zijn er (lange) wachtlijsten en daar proberen wij met dit platform een positieve bijdrage in te leveren.

Je kunt -als cliënt- zoeken naar iemand bij jou in de buurt. Je ziet dan een aantal therapeuten die voldoen aan jouw zoekcriteria. Uiteraard is het mogelijk meer informatie op te vragen en wanneer je wenst, kun je met een therapeut naar keuze contact opnemen.
Coaches, Counsellors en Therapeuten die voldoen aan de criteria, kunnen zich bij ons inschrijven. De aanmelding bestaat uit drie simpele stappen:
1. Je kunt de ‘velden’ invullen bij ‘Ik wil begeleiding’ aanbieden.

2. Je dient akkoord te gaan met onze Algemene Voorwaarden en het privacy statement alvorens je je aanmelding kunt insturen. Het doel van de stichting is het verkorten van wachtlijsten en het bewerkstelligen van transparantie binnen de zorgsector; mocht een geschil ontstaan tussen de cliënt en jou als therapeut, dan verloopt dat via de klachtencommissie en/of de beroepsvereniging waar je bent aangesloten.

3. Je maakt jaarlijks – in december- een bedrag van €50,-ex BTW. We sturen je hiervoor een mail met betaalinstructies. Voor de inschrijving betaal je eenmalig €25,-.
Voor 2023 is de bijdrage tijdelijk verlaagd naar €25,-.

Na het controleren van de aangeleverde informatie, worden je gegevens zichtbaar op de site. Vanaf nu kun je door potentiële cliënten gevonden cq benaderd worden.

Met de gelden zullen nieuwe investeringen gedaan worden, om zo kennis rondom trauma en de daarbijbehorende dienstverlening te kunnen verbeteren.

Het bestuur

Achter de Stichting is een bestuur werkzaam bestaande uit drie personen. Zij stellen zichzelf hieronder even aan je voor:

Mijn naam is Chantal van Daatselaar en ik ben de oprichter van de Stichting. Een stichting is ‘van niets en niemand’ en toch voelt dit een beetje als ‘mijn kindje’. De oprichting is voortgekomen uit een professionele en persoonlijke behoefte.
Vanuit mijn praktijk en privékring viel me de afgelopen jaren steeds meer op dat de wachttijden in de zorg zorgelijk langer werden. Mensen die dringend hulp nodig hebben, moeten soms maanden wachten.

Tegelijkertijd viel me ook op dat een groot potentieel aan goede therapeuten beschikbaar was, maar niet werd ingezet. Vraag en aanbod waren en zijn in mijn ogen dus niet goed op elkaar afgestemd. Zeker in geval van het welzijn van de psyche van de mens vind ik dat ontoelaatbaar. Het voelt als een persoonlijke missie hier verandering in aan te brengen.

Met dit platform hoop ik dat vraag en aanbod elkaar sneller vinden en ik hoop dat we op de lange termijn ook invloed kunnen uitoefenen op de kwaliteit binnen de zorg; meer samenwerking met ‘grotere partijen’, meer transparantie, minder keuzes gedreven door geld etc.

Ik hoop dat therapeuten die voldoen aan de vereisten voor inschrijving zich in willen schrijven en daarmee een bijdrage leveren aan het bewerkstelligen van een andere vorm van zorg en dat cliënten daarmee de zorg krijgen waar ze recht op hebben.

Naast de Stichting heb ik een eigen Counsellingspraktijk en ben ik alleenstaande moeder van drie dochters (19,17 en 16 jaar) en wonen we in huis samen met twee honden en twee katten.
“Wat zonde van de tijd die het heeft gekost om op de juiste plek terecht te komen. Moet dat ècht op deze manier?” Dat zegt een stemmetje in mijn hoofd wanneer ik het verhaal van iemand hoor, waarbij er hulp is gezocht en er vervolgens een lange wachtlijst is. Of wanneer iemand vertelt over de zoektocht die het is geweest om bij een passende hulpverlener uit te komen.

Met het Trauma Expertise Centrum heb ik de overtuiging dat het een supermooie bijdrage levert aan het vinden van goede zorg/hulpverlening. Volgens mij is dit platform een belangrijk deel van de puzzel om de juiste begeleiding te kunnen vinden.

De vraag of ik deel uit wilde uitmaken van het bestuur, dichtbij betrokken wilde zijn bij het Trauma Expertise Centrum -dat een verschil kan maken in het vinden van de juiste begeleiding- voelt als een eer en daar heb ik volmondig “Ja” tegen gezegd. Gezien mijn werk in de financiële wereld was het meest logisch dat ik de functie van Penningmeester zou gaan bekleden.

In mijn vrije tijd heb ik het liefst wol, garens, stoffen of boeken om me heen, om heerlijk in een andere wereld te verdwalen.
Mijn naam is Marieke Bik-Bruin en ik ben afgestudeerd als gezondheidswetenschapper en mediator. Momenteel vervul ik een beleidsfunctie bij een veiligheidsregio. 
Wat ik belangrijk vind ten aanzien van gezondheid is dat mensen een eigen regie kunnen voeren in het licht van de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen van het leven. Het gevoel hebben dat je eigen keuzes kunt maken en een bijdrage levert aan je eigen herstel en gezondheid. Dat is vaak niet mogelijk omdat je bent overgeleverd aan het beschikbare aanbod en er grote wachtlijsten zijn.

Ik ben geraakt door de schrijnende verhalen als gevolg van de wachtlijsten in de geestelijke gezondheidszorg. Het initiatief van Chantal ondersteun ik van harte en ik wil graag mijn bijdrage als secretaris leveren aan de Stichting.

Sinds een paar jaar woon ik in de Achterhoek, samen met man, een paar kippen en sinds kort een hond. Hobby’s zijn moestuinieren, koken, wandelen en lezen.