Ik ben Zorgaanbieder

Welkom op dit platform.

Dit platform heeft tot doel om cliënten met traumagerelateerde klachten zo snel en effectief mogelijk de gewenste begeleiding te kunnen bieden. Het biedt jou- als therapeut- ‘podium jezelf zichtbaar te maken.

Wanneer je bent aangesloten bij een erkende beroepsvereniging en klachtencommissie én wanneer je kennis en/of werkervaring hebt op het gebied van trauma dan is het heel fijn wanneer je je bij ons wilt aansluiten.

Kosten aanmelding

Voor de aanmelding op dit platform betaal je eenmalig €25,- (ex BTW) inschrijvingskosten. De jaarlijkse bijdrage bedraagt €50,- ex BTW.

In de loop van dit jaar volgt daarvoor een mail met betaalinstructies. Verder zal de jaarlijkse bijdrage elk jaar in december geïnd worden (voor het daaropvolgende jaar).

Wanneer je niet meer vermeld wilt worden op de website, dien je dit schriftelijk (info@traumaexpertisecentrum.nl) vóór 1 december van ieder jaar te melden. Wanneer je dat niet doet, ben je de gehele bijdrage voor het daaropvolgende jaar verschuldigd.

Aanmeldprocedure

  1. Je vult hiervoor de onderstaande velden in;
  2. Je gaat akkoord met de Algemene Voorwaarden en het privacystatement;
  3. Je betaalt de inschrijvingskosten (€25,-ex BTW) en de bijdrage van €50,- (ex BTW). Je ontvangt hiervoor een mail met betaalinstructies. De bijdragen zullen jaarlijks in december -vooruit- geïnd worden.

Voldoe je niet aan de vereisten en zou je je graag aanmelden?

Heb je interesse om je aan te melden, maar voldoe je niet aan de vereisten voor inschrijving, stuur dan een mailtje naar info@traumaexpertisecentrum.nl. We zijn op dit moment aan het kijken hoe we dit juridisch ook goed kunnen afdekken. Wij zijn ervan overtuigd dat je zonder beroepsvereniging kwalitatief hele goede zorg cq. begeleiding kunt leveren, maar wij -als Stichting- kunnen de daarmee gepaard gaande (financiële) risico’s niet dragen. Zodra hier een oplossing voor is, wordt je aanmelding in behandeling genomen. Het is handig als je dit schriftelijk kenbaar maakt, dan is voor ons ook inzichtelijk hoe groot de vraag hiervoor is.

AFMELDEN

Indien je niet langer voldoet aan de vereisten voor vermelding op de website (aangesloten bij een erkende beroepsvereniging en de aanwezigheid van een klachtencommissie) dan dien je dat direct te melden aan de stichting. We verwijderen je gegevens dan van deze website.

De stichting behoudt zich ook het recht voor om therapeuten te verwijderen indien zij naar het oordeel van de stichting niet bijdragen aan het doel van de stichting of op andere wijze over onvoldoende kennis of kunde beschikken.