De stichting heeft als doel om cliënten met een hulpvraag op het gebied van trauma en zorgzaanbieders bij elkaar te brengen.

Dit initiatief is ontstaan om een bijdrage te leveren aan een oplossing voor de huidige lange wachtlijsten bij diverse gezondheids- en hulpinstanties binnen de reguliere zorgsector (GGZ). Personen die (dringend) hulp nodig hebben, krijgen nu te maken met extreem lange wachtlijsten en/of worden van ‘het kastje naar de muur’ gestuurd omdat er vaak geen heldere, transparante routing bestaat. Dat komt de mentale en fysieke gezondheid niet ten goede.

Externe factoren, zoals het verliezen van een baan, corona, een scheiding, kunnen klachten en/of symptomen veroorzaken of triggeren. Het is belangrijk dat steeds meer bewustzijn komt op het feit dat trauma niet de gebeurtenis zelf is, maar wat er in iemand gebeurt door die specifieke situatie (je kunt hierover meer lezen onder het kopje wat is trauma).

Het vergt moed als je eindelijk -aan jezelf of aan anderen- durft toe te geven dat je er alleen niet uitkomt en dat je hulp nodig hebt. De lange wachtlijsten zijn frustrerend voor cliënten die het liefst vandaag nog aan de slag gaan, als die beslissing dan eindelijk genomen is (niet zelden is dat namelijk ook nog een tijdrovend proces voorafgaand aan het besluit).

  • Het moge duidelijk zijn dat het demotiverend werkt als je op een lange wachtlijst komt en die periode eigenlijk niet alleen kan overbruggen. Het psychisch lijden neemt toe, in duur en in mate.
  • Het werkt ook demotiverend als je -als gevolg van die lange wachtlijsten- van het kastje naar de muur wordt gestuurd bij je eigen zoektocht naar een snellere oplossing. Hoe weet je nu welke therapeut jou -het beste- kan helpen?
  • Helaas speelt geld ook vaak een cruciale rol. Begeleiding vanuit de complementaire zorg wordt namelijk niet vanuit de basisverzekering vergoed, maar vanuit de aanvullende verzekering en die heeft niet iedereen. Daarnaast is het dan ook nog maar voor een deel en geen 100% vergoeding.

De Stichting beoogt de zoektocht naar een therapeut met kennis op het gebied van trauma te vereenvoudigen voor de cliënt.

Wanneer de stichting met dit platform -door de aansluiting van bekwame therapeuten op het gebied van trauma en traumagerelateerde klachten- meer een gezicht krijgt, kan het als spreekbuis fungeren om te kijken hoe een beweging in de zorgsector tot stand kan komen; bijv. meer in samenwerking met de reguliere sector en meer mogelijkheden voor vergoeding. Deze beweging is al gaande, maar wat ons betreft zijn alle initiatieven die dit ondersteunen welkom.

Stichting Het Trauma Expertise Centrum is een stichting en kent geen verkapt verdienmodel. Het aanbod van zorgaanbieders op deze website geeft geen volledig beeld van alle zorgaanbieders in Nederland.